Sosyal Medya

16th Mart, 2017 | by Ozan İlginoğlu

0

Dijital okuryazar olmak için, çok yönlü mü olmak gerekir?

Dijital okuryazarlık, teknolojik bilgi birikiminden çok daha fazlasını içinde barındırır. İş yapma, öğrenme, boş zaman ve günlük yaşam içinde yer alan çok çeşitli etik, sosyal ve yansıtıcı uygulamaları kapsar. “İyi okuryazar” kavramı, dijital medyayı kullanmamız, anlamamız ve yaratmamız için gereken çeşitli yetenekleri tanımlamak için sıklıkla kullanılır. Bu göz önüne alındığında, “dijital okuryazar” kavramını somut bir dizi beceri olarak değil, sayısız edebiyat ve yetkinlikleri kapsayan bir çerçeve olarak düşünmek faydalı olacaktır.

Dijital okuryazar kavramı içinde neler yer alır?

“Dijital okuryazarlık şemsiyesi” kapsamında, geleneksel olarak medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, iletişim okuryazarlığı ve sosyal literatürler olmak üzere geniş bir yelpazede birbirine bağlı beceriler bulunmaktadır.

Medya okuryazarlığı

Medya okuryazarlığı; görüntü, ses ve dijital medyayı içeren bilgilerin toplamıyla yani dolaylı yönden dijital okuryazarlık ile ilişkilidir. Medya okuryazarlığı, aşağıdaki soruları anlama ve değerlendirme yoluyla medyaya erişme, analiz etme, değerlendirme ve üretme kabiliyetimizi yansıtır.

  • Kitle iletişim araçları ve popüler kültürün etkisi,
  • Medya metinleri nasıl oluşturulur ve niçin üretilir?
  • Medya kendi fikirlerini etkili bir şekilde iletmek için nasıl kullanır?

Teknoloji okuryazarlığı

Teknoloji ile ilgili yetkinlik çoğunlukla dijital okuryazarlığa bağlıdır. Bu temel bilgisayar becerilerinden, dijital film düzenleme veya bilgisayar kodu yazma gibi daha karmaşık görevlere kadar değişir. Bununla birlikte, yeterli olmayı bilgi ve algılayış ile karıştırmamak için dikkatli olmamız gerekir. Mükemmel teknoloji becerilerine sahip bir kişi, çevrimiçi bulduğu tüm bilgilere doğrudan güvenip, projeleri için internetten kopyalayabilir. Bu durumda çevrimiçi faaliyetlerin doğruluğunu ve gizliliğini bir düşünün. Dijital okuryazarlık bu noktada hem beceri hem üretme, eleştirel farkındalık ve sorumluluk içeren iyi çevrimiçi alışkanlıkların toplamını içerir.

Bilgi okuryazarlığı 

Bu, hangi bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, çevrimiçi olarak nasıl bulunacağını, eleştirel olarak nasıl değerlendirileceğini ve uygulandığında nasıl sonuçlar doğuracağını ön görmeyi kapsar. Dijital okuryazarlığın bir diğer önemli yönüdür. Başlangıçta kütüphane kullanımı için geliştirilmiş olan bu okuryazarlık, akıl süzgecinden geçirilmemiş çevrimiçi bilgiyi, içerikler hakkında eleştirel düşünme ile harmanlamayı kapsar.

Görsel okuryazarlık

En temel görsel okuryazarlık; nesneler, eylemler ya da semboller yoluyla görsel mesajlar üretme ve anlama yeteneğini yansıtır. Görsel okuryazarlık, modern toplumlarda öğrenme ve iletişim için gereklidir.

İletişim okuryazarlığı

Bu yetkinlikler, ağa dayalı bir toplumda; düşünmek, organize etmek ve kişilerle bağlantı kurmak için temel durumları kapsar. Özellikle bugünün gençleri, yalnızca müzik dinlemeyi, video izlemeyi, çevrimiçi veritabanlarını kullanmayı ve diğer birçok kaynaktan bilgiyi nasıl kullandıklarını bilmenin dışıda aynı zamanda bilgiyi yaymak ve paylaşmak için birden fazla kaynağı nasıl kullanacaklarını çok iyi bilmeleri gerekmektedir.

Sosyal okuryazarlık

Medya konusunda çalışmalarıyla bilinen, bilim insanı Henry Jenkins, işbirliği ve ağlar ile geliştirilen “katılımcılık kültürünü” sayısal topluluğa tam katılım için sosyal yeterliliklere de ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek tanımlar. Böyle bir dünyada gençler sosyal ağlarda çalışmak, bilgiyi kolektif bir zeka çerçevesinde biraraya getirmek, farklı topluluklarda idari varsayımları şekillendiren kültürel farklılıkları müzakere etmek ve çelişkili veri parçalarını dünyanın tutarlı bir resmini oluşturmak için uzlaştırmak için büyük becerilere ihtiyaç duyarlar.

Facebook Yorumu

yorum

Tags: , , , , ,


Yazar HakkındaBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top ↑

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com